Ontwerpwedstrijd Made in Holland

In de tentoonstelling Made in Holland onderzoeken leerlingen de rijkdom, reikwijdte en het ambacht van keramiek en hun makers. Een intrigerende culturele uitwisseling van west naar oost en andersom wordt blootgelegd aan de hand van de ontwikkeling en verspreiding van keramische technieken en producten, met Nederland als spil. Bij het onderwijsprogramma bieden we leerlingen een beeldende uitdaging door een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Hoofddoel hiervan is om jongeren bewust te maken van hoe gewoon en tegelijk bijzonder keramiek is.
We dagen leerlingen uit zelf een verbeelding te maken voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp, vanuit het thema Made in Holland

Alle onderwijsgroepen die de tentoonstelling bezoeken nodigen we uit om een 2D of 3D ontwerp te maken.
Onderdeel van het onderwijsprogramma is een inspirerende ontwerpworkshop/gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent. De 2D-winnaars brengen een bezoek aan een keramiekfabriek. In samenspraak met de schilders van dit bedrijf wordt een uitvoerbaar object gemaakt en zo wordt het proces van idee/ontwerp tot eindproduct tastbaar gemaakt. Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleren we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren. Hier is een aparte categorie voor: vrij ontwerp. Uiteraard krijgen de beste ontwerpen van leerlingen een plek in het museum. In twee rondes (najaar 2018 en voorjaar 2019) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum. 
Lees hieronder alles over hoe en wanneer de ontwerpen ingeleverd moeten worden.

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO onder- en bovenbouw | MBO

Werkvorm

kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, presenteren

Leergebieden

beeldende vorming, kunst & cultuur, CKV, mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer)

Lengte bezoek

75 minuten, alleen in overleg 60 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd.

Kosten per leerling 

€ 4,- / Bij deelname aan de ontwerpwedstrijd zijn er geen extra kosten verbonden aan de gastles op school (of in ons atelier) 

De tentoonstelling Made in Holland is te zien van 2 juni 2018 tot en met 30 juni 2019. 
De ontwerpwedstrijd is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de Vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof.

Uitvoering ontwerpen

Voor de uitvoering is er keuze uit twee varianten:
- ontwerp op papier, op basis van een werkblad
- driedimensionaal object van keramiek 

1. Ontwerp op papier

Er is keuze uit twee varianten: een tegeltableau of een schaal. Download hier de werkbladen:
-       Tableau
-       Schaal

Het tegeltableau bestaat uit 4 tegels van 13 x 13 cm en is in zijn geheel 26 x 26 cm. De diameter van de schaal waar de leerlingen een ontwerp voor maken is 27 cm. U print de pdf van een werkblad naar keuze op ware grootte uit. Dan is de maat kloppend. Er kan uiteraard wel gewerkt worden op ander papier, dat vervolgens op dit format wordt aangebracht. Voor het goed overnemen van de ontwerpen op keramiek stimuleren we het werken met de volgende materialen: stift, wasco/pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf.
Uit alle ontwerpen kiest een jury drie winnaars. De winnaars brengen een bezoek aan Albarello tegelfabriek & atelier in Menaam, Friesland. In samenspraak met de schilders van dit bedrijf wordt een uitvoerbaar ontwerp gemaakt. 

Hoe en wanneer inleveren?

In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. Dat is mogelijk gedurende de reguliere openingstijden van het Princessehof: dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur, Grote Kerkstraat 11 in Leeuwarden. De uiterste inleverdatum voor een ontwerp op papier is 19 maart 2019 (week 12). In diezelfde week vindt de jurering plaats. Vergeet niet de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school te vermelden. 

2. Driedimensionaal object van keramiek 

Liever zelf een 'af' kunstwerk maken? Dat kan ook! 

Hoe en wanneer inleveren?

Per object graag maximaal drie foto’s inzenden aan i.hekman@princessehof.nl met als onderwerp: ontwerpwedstrijd en onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school. Inzending van de foto's kan tot uiterlijk 2 april 2019 (week 14)

Presentatie winnende ontwerpen 

In week 16 op woensdagmiddag 17 april 2019, vindt de feestelijke onthulling van de winnende ontwerpen plaats, uiteraard met de winnaars, maar ook hun klasgenoten, vrienden en familie. Wij voorzien de docent van de winnaars over alle informatie hierover.
De winnende ontwerpen zijn tot en met het einde van de tentoonstelling Made in Holland te zien, dus tot en met 30 juni 2019.

Impressievideo

Kijk naar de onderstaande video om een impressie te krijgen van de ontwerpwedstrijd die bij de tentoonstelling Sexy Ceramics werd gehouden

 

Speel video af

Impressie ontwerpwedstrijd Sexy Ceramics