Ontwerpwedstrijd Made in Holland

In de tentoonstelling Made in Holland onderzoeken leerlingen de rijkdom, reikwijdte en het ambacht van keramiek en hun makers. Een intrigerende culturele uitwisseling van west naar oost en andersom wordt blootgelegd aan de hand van de ontwikkeling en verspreiding van keramische technieken en producten, met Nederland als spil. Bij het onderwijsprogramma bieden we leerlingen een beeldende uitdaging door een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Hoofddoel hiervan is om jongeren bewust te maken van hoe gewoon en tegelijk bijzonder keramiek is. We dagen leerlingen uit zelf een verbeelding te maken voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp, vanuit het thema Made in Holland

Alle onderwijsgroepen die de tentoonstelling bezoeken vragen we om een 2D of 3D ontwerp te maken. Onderdeel van het onderwijsprogramma is een ontwerpworkshop/gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent. De 2D-winnaars brengen een bezoek aan een keramiekfabriek. In samenspraak met de schilders van dit bedrijf wordt een uitvoerbaar object gemaakt en zo wordt het proces van idee/ontwerp tot eindproduct tastbaar gemaakt. Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleren we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren. Hier is een aparte categorie voor: vrij ontwerp. Uiteraard krijgen de beste ontwerpen van leerlingen een plek in het museum. In twee rondes (voorjaar 2018 najaar 2018) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum.

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO onder- en bovenbouw | MBO

Werkvorm

kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, presenteren

Leergebieden

beeldende vorming, kunst & cultuur, CKV, mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer)

Lengte bezoek

60-75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd 

Kosten per leerling 

€ 4,- / Bij deelname aan de ontwerpwedstrijd zijn er geen extra kosten verbonden aan de gastles op school (of in ons atelier) 

De tentoonstelling Made in Holland is te zien van 2 juni 2018 tot en met 20 juni 2019

Let op: scholen die bij aanvang van de tentoonstelling al leerlingenwerk in de tentoonstelling willen hebben, mogen al vanaf februari 2018 meedoen aan de gastles! Een bezoek aan het vernieuwde keramiekmuseum met de nieuwe vaste opstelling en de tijdelijke tentoonstelling In Motion vormt een heel goede voorbereiding op de ontwerpwedstrijd. Plan daarom zo snel mogelijk een bezoek aan het museum en kort daarna de gastles in het museumatelier of op school. 

Uitvoering ontwerpen

Voor de uitvoering is er keuze uit twee varianten:
- ontwerp op papier, op basis van een werkblad
- driedimensionaal object van keramiek 

1. Ontwerp op papier

Er is keuze uit twee varianten: een tegeltableau of een schaal. Download hier de werkbladen:
-       Tableau
-       Schaal

Het tegeltableau bestaat uit 4 tegels van 13 x 13 cm en is in zijn geheel 26 x 26 cm. De diameter van de schaal waar de leerlingen een ontwerp voor maken is 26 cm. U print de pdf van een werkblad naar keuze op ware grootte uit. Dan is de maat kloppend. Er kan uiteraard wel gewerkt worden op ander papier, dat vervolgens op dit format wordt aangebracht. Voor het goed overnemen van de ontwerpen op keramiek stimuleren we het werken met de volgende materialen: stift, wasco/pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf.
Uit alle ontwerpen kiest een jury drie winnaars. De winnaars brengen een bezoek aan Albarello tegelfabriek & atelier in Menaam, Friesland. In samenspraak met de schilders van dit bedrijf wordt een uitvoerbaar ontwerp gemaakt. 

Hoe inleveren?

In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. Dat is mogelijk gedurende de reguliere openingstijden van het Princessehof: dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur, Grote Kerkstraat 11 in Leeuwarden. De uiterste inleverdatum voor een ontwerp op papier is 25 april 2018. Een dag later vindt de jurering plaats. Vergeet niet de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school te vermelden. 

2. Driedimensionaal object van keramiek 

Liever zelf een 'af' kunstwerk maken? Dat kan ook! 

Hoe inleveren?

Per object graag maximaal drie foto’s inzenden aan i.hekman@princessehof.nl met als onderwerp: ontwerpwedstrijd en onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school. Inzending van de foto's kan tot uiterlijk 23 mei 2017. 

Bij de opening van Made in Holland op 2 juni 2018 zijn de winnende ontwerpen dan al onderdeel van de tentoonstelling!