West

Schotel met groteskendecor naar italiaans voorbeeld

Links:Schotel met groteskendecor naar italiaans voorbeeld, Haarlem, circa 1650, Willem Jansz. Verstraeten, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Fries Museum).

Rechts: Schotel met groteskendecor, Italië, Urbino, 1600 – 1650, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting).

Deze Haarlemse schotel is geïnspireerd op een schotel uit het Italiaanse Urbino. Beide schotels zijn versierd met grotesken: fantasievolle motieven van bloemranken en verfijnde mens- en dierfiguren. Dergelijke decoraties werden populair na 1488, toen in Rome de met grotesken versierde Domus Aurea van Nero in Rome werd ontdekt.