Fries aardewerk

Tegeltableau met boerderij in een landschap

Tegeltableau met decor van een boerderij in een landschap, circa 1780, Gleibakkerij Tichelaar, Makkum, schilder Gatse Sytses, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.

Tegeltableau met decor van een boerderij in een landschap, circa 1780, Gleibakkerij Tichelaar, Makkum, schilder Gatse Sytses, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.​