Collectie

Bibliotheek

De bibliotheek van het Princessehof is in beheer overgedragen aan Tresoar. Het museum heeft, met financiële steun van de Ottema-Kingma Stichting, jarenlang gewerkt aan de opbouw van een unieke collectie boeken en tijdschriften over keramiek. De studie richt zich op de materiële, technische en stilistische aspecten van keramische objecten, maar ook op de historische, sociale en culturele context van de plaats en de periode waarin de objecten zijn ontstaan.

Tresoar kent uitstekende studiefaciliteiten en maakt onderdeel uit van nationale bibliotheeknetwerken. Dit vergroot de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de gespecialiseerde keramiekbibliotheek. Ook de handbibliotheek met naslagwerken, recente publicaties en tijdschriften is verhuisd naar Tresoar. Een selectie uit de handbibliotheek is opgenomen in de studiezaal van Tresoar en is daar te raadplegen. Het museum blijft betrokken bij de collectievorming en nieuwe publicaties zullen nauw aansluiten op de verzamelgebieden en de tentoonstellingsprojecten van het museum.

Service
Tresoar en Princessehof werken samen aan de opname van de bibliotheekcatalogus in het landelijk bibliotheeksysteem. Het is dan mogelijk om via het interbibliothecair leenverkeer publicaties uit de bibliotheek op te vragen. De bibliotheek is op dit moment alleen  op afspraak te raadplegen. Voor informatie en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jelga van der Zee via jelga.vanderzee@tresoar.nl of via telefoon T +31(0)58 7890789 (maandag en dinsdag). Meer informatie over Tresoar vindt u op www.tresoar.nl