Collectie

Collectie

Bibliotheek

De bibliotheek van het Princessehof is in beheer overgedragen aan Tresoar. Het museum heeft, met financiële steun van de Ottema-Kingma Stichting, jarenlang gewerkt aan de opbouw van een unieke collectie boeken en tijdschriften over keramiek. De studie richt zich op de materiële, technische en stilistische aspecten van keramische objecten, maar ook op de historische, sociale en culturele context van de plaats en de periode waarin de objecten zijn ontstaan.

Tresoar kent uitstekende studiefaciliteiten en maakt onderdeel uit van nationale bibliotheeknetwerken. Dit vergroot de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de gespecialiseerde keramiekbibliotheek. Ook de handbibliotheek met naslagwerken, recente publicaties en tijdschriften is verhuisd naar Tresoar. Een selectie uit de handbibliotheek is opgenomen in de studiezaal van Tresoar en is daar te raadplegen. Het museum blijft betrokken bij de collectievorming en nieuwe publicaties zullen nauw aansluiten op de verzamelgebieden en de tentoonstellingsprojecten van het museum.

Service

De bibliotheekcatalogus van het Princessehof is in het landelijk bibliotheeksysteem terug te vinden. Het is dus mogelijk om via het interbibliothecair leenverkeer publicaties uit de bibliotheek op te vragen. De bibliotheek is op dit moment alleen op afspraak te raadplegen. U kunt hiervoor contact opnemen met Tresoar via info@tresoar.nl of via telefoon +31(0)58 7890789 (alle werkdagen). Meer informatie over Tresoar vindt u op www.tresoar.nl

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer