Verzamelde Vrienden

30 november 2014 tot en met 15 november 2015

Een selectie uit de collectie van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof

BeeldmerkDe vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof koopt de mooiste moderne en hedendaagse keramiek en geeft die in bruikleen aan Princessehof. In de loop der jaren is er zo een prachtige collectie opgebouwd. Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan hebben de Vrienden nu een boek samengesteld waarin alle aankopen te zien zijn en waarin de ontstaansgeschiedenis van de collectie beschreven wordt. Een selectie van deze aankopen - het beste van 40 jaar verzamelen - is nu voor het eerst bij elkaar te zien in een unieke tentoonstelling. Zowel de tentoonstelling als het boek dragen de titel Verzamelde Vrienden.

Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel. De prijs bedraagt €39,95, Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof betalen €25,00.