Lezing Vrije Academie

30 juni 2013

Ming is synoniem voor kostbaar. Maar waarom is dit porselein zo duur? En wat wordt nu eigenlijk met Ming bedoeld? Antwoorden op deze en meer vragen krijgt u van mevrouw drs. Margaret Breukink. Zij verzorgt een lezing namens de Vrije Academie. U komt alles te weten over de Mingdynastie (1368-1644), dinerende keizers, gezonken handelsfregatten en een Friese notaris die gek was op porselein.

Ming wordt gekenmerkt door een ongeëvenaarde technische en esthetische perfectie. Het porselein, daterend uit de veertiende tot zeventiende eeuw, geldt zowel in China als bij ons als het summum van verfijning. De tentoonstelling Het mysterie Ming laat circa 150 van die uiterst zeldzame vazen, schotels en kannen zien. Uit eigen collectie, want het Princessehof bezit een verzameling handels- en keizerlijk porselein die internationaal toonaangevend is. Met dank aan Nanne Ottema (1874-1955), een Leeuwarder notaris die zijn breekbare privéverzameling aan het museum schonk.

Mevrouw drs. Margaret Breukink leidt u op persoonlijke en enthousiaste wijze door de kunstgeschiedenis. Haar specialiteit: een brede cultuurhistorische context, boeiende achtergrondverhalen en prachtig beeldmateriaal.

De lezing vindt plaats in het Historisch Centrum Leeuwarden (tegenover het Princessehof, zijde Groeneweg), start om 13:00 uur en duurt ca. een uur. Prijs voor de lezing bedraagt € 16,50. Wilt u vervolgens de tentoonstelling bezoeken, dan bent u entree tot het Princessehof verschuldigd.

Opgave alleen via de Vrije Academie via www.vrijeacademie.nl.